شرکت داروسازی سجاد دارو
کیفیت ضامن سلامتی
انتخاب شرکت سجاد دارو شرق
به عنوان واحد صنعتی نمونه 
در مراسم روز صنعت و معدن و با حضور استاندار خراسان رضوی و مسئولین کشوری از بین صدها شرکت تولیدی استان خراسان رضوی ، شرکت سجاد دارو شرق مفتخر به کسب عنوان واحد صنعتی نمونه سال های ۱۳۹۹ (عملکرد سال ۱۳۹۸)، ۱۳۹۸ (عملکرد سال ۱۳۹۷)  و ۱۳۹۶ (عملکرد سال ۱۳۹۵) تنها تولید کننده نمونه در زمینه ساخت دارو گردیده و تقدیرنامه و لوح سپاس به شرکت اهدا گردید.
سایر دستاوردها و افتخارات 
دریافت استاندارد بین المللی ISO9001
اخذ قرارداد و گواهی موافقت اصولی تولید تحت لیسانس یک شرکت فرانسوی معتبر
شرکت تایید شده سازمان غذا و دارو به عنوان تولید داروهای تحت کنترل و مخدر

کسب گواهی  GLP و GMP از سال ۱۳۹۵ 

اخذ گواهی راه اندازی خط تولید داروهای هازارد و در حال اجرای پروژه مذکور
دریافت گواهی صادرات محصولات دارویی به کشورهای همسایه از جمله افغانستان، عراق ، سوریه و جمهوری آذربایجان
دریافت گواهی آکرودیته (آزمایشگاه همکار و مجاز کنترل غذا و دارو)
همکاری با دانشگاه علوم پزشکی مشهد در آموزش عملی دانشجویان داروسازی
دریافت گواهی تحقیق و توسعه از وزارت صنعت، معدن و تجارت 
جایگاه و سهم مورد توجه شرکت سجاددارو شرق  در آمارنامه تولید و صادرات
دریافت بیش از ۱۰۰ پروانه تولید دارو از ساز مان غذا و دارو ایران

واحد تولیدی نمونه استان منتخب سازمان صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۹۶، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰،۱۴۰۱