بازدیدها: 624

انتخاب شرکت سجاد دارو شرق
به عنوان واحد صنعتی نمونه 

در مراسم روز صنعت و معدن و با حضور استاندار خراسان رضوی و مسئولین کشوری از بین صدها شرکت تولیدی استان خراسان رضوی ، شرکت سجاد دارو شرق مفتخر به کسب عنوان واحد صنعتی نمونه سال های 1399 (عملکرد سال 1398)، 1398 (عملکرد سال 1397)  و 1396 (عملکرد سال 1395) تنها تولید کننده نمونه در زمینه ساخت دارو گردیده و تقدیرنامه و لوح سپاس به شرکت اهدا گردید.

واحد نمونه صنعتی سال 1400
واحد نمونه صنعتی سال 1398
واحد نمونه صنعتی سال 1396
واحد نمونه صنعتی سال 1399