بازدیدها: 0

جناب آقای مهندس معتمدیان، یکشنبه 12/02/1400 با همراهی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار و همچنین مدیر کل صنعت،معدن و تجارت استان از سجادداروشرق در مشهد بازدید نمود.

وی در این بازدید از واحدهای تولید، آزمایشگاه ها و انبارها و پروژه در حال احداث دیدن نمود و طی جلسه ای با مدیر عامل شرکت، جناب آقای دکتر فرج زاده در خصوص مسائل مختلف بحث و گفتگو نموده و در جریان مسائل و مشکلات تولید قرار گرفتند.

مقام عالی استان در این بازدید دستورات لازم را برای پیگیری رفع برخی مشکلات شرکت صادر نمودند.

همچنین مدیران استانی چند بانک دولتی استاندار را در این بازدید همراهی نمودند.