بازدیدها: 220

گاباترنس(Gabatrans) ، پرگابالین 75 و300و200و100 میلی گرم(Pregabalin)

گاباترنس، پرگابالین

دارو پرگابالین شرکت سجادداروی شرق به صورت کپسول های خوراکی در سه دوز 75 میلیگرم 100 و 150 میلیگرم عرضه می شود.

قرص والپرات سديم 200 میلی گرم

قرص والپرات سديم

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه به دیگران خودداری نمائید.