[vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_hoverbox image=”2129″ primary_title=”قرص تورادولاک®۱۰ میلی گرم” hover_title=”قرص تورادولاک” hover_btn_title=”بیشتر” hover_btn_color=”inverse” hover_add_button=”true” hover_btn_link=”url:https%3A%2F%2Fsajaddaru.com%2F%25d9%2582%25d8%25b1%25d8%25b5-%25d8%25aa%25d9%2588%25d8%25b1%25d8%25a7%25d8%25af%25d9%2588%25d9%2584%25d8%25a7%25da%25a910-%25d9%2585%25db%258c%25d9%2584%25db%258c-%25da%25af%25d8%25b1%25d9%2585%2F”]مورد مصرف اين داروبراي دردهاي شديد وحاد مي باشد.اين دارو براي دردهاي مزمن نظيرآرتريت روماتوئيد و بيش ازپنج روزمتوالي توصيه نمي شود .[/vc_hoverbox][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_hoverbox image=”2129″ primary_title=”استامینوفن ۳۲۵ میلی گرم” hover_title=”استامینوفن ۳۲۵″ hover_btn_title=”بیشتر” hover_btn_color=”inverse” hover_add_button=”true” hover_btn_link=”url:https%3A%2F%2Fsajaddaru.com%2F%25d8%25a7%25d8%25b3%25d8%25aa%25d8%25a7%25d9%2585%25db%258c%25d9%2586%25d9%2588%25d9%2581%25d9%2586-325-%25d9%2585%25db%258c%25d9%2584%25db%258c-%25da%25af%25d8%25b1%25d9%2585-acetaminophen-325-m-g%2F”]این قرص  برای تسکین دردهای ملایم  همچون سردردهای میگرنی، دردهای عصبی، کمردرد، دندان درد، دردهای قاعدگی و دردهای عضلانی استفاده می شود.[/vc_hoverbox][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_hoverbox image=”2129″ primary_title=”استامینوفن کدئین۲۰/۳۰۰ (Acetaminophen Codeine300/20 )” hover_title=”استامینوفن کدئین” hover_btn_title=”بیشتر” hover_btn_color=”inverse” hover_add_button=”true” hover_btn_link=”url:https%3A%2F%2Fsajaddaru.com%2F%25d8%25a7%25d8%25b3%25d8%25aa%25d8%25a7%25d9%2585%25db%258c%25d9%2586%25d9%2588%25d9%2581%25d9%2586-%25da%25a9%25d8%25af%25d8%25a6%25db%258c%25d9%258620-300-acetaminophen-codeine300-20%2F”]این دارو فقط برای درمان کوتاه مدت درد متوسط و حاد استفاده می شود، با فاصله کمتر از ۴ ساعت از داروهای دیگر مصرف نکنید.[/vc_hoverbox][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”15″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_hoverbox image=”2129″ primary_title=”كپسول سلکوکسیب ۱۰۰ و ۲۰۰ میلی گرم” hover_title=”كپسول سلکوکسیب” hover_btn_title=”بیشتر” hover_btn_color=”inverse” hover_add_button=”true” hover_btn_link=”url:https%3A%2F%2Fsajaddaru.com%2F%25d9%2583%25d9%25be%25d8%25b3%25d9%2588%25d9%2584-%25d8%25b3%25d9%2584%25da%25a9%25d9%2588%25da%25a9%25d8%25b3%25db%258c%25d8%25a8-100-%25d9%2588-200-%25d9%2585%25db%258c%25d9%2584%25db%258c-%25da%25af%25d8%25b1%25d9%2585%2F”]موارد مصرف دارو: درمان آرتریت روماتوئید- درمان بیماریهای مفصلی-دردهای حاد و درمان قاعدگی دردناک[/vc_hoverbox][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_hoverbox image=”2129″ primary_title=”قرص بوپرنورفین زيرزباني۲ میلی گرم” hover_title=”قرص بوپرنورفین” hover_btn_title=”بیشتر” hover_btn_color=”inverse” hover_add_button=”true” hover_btn_link=”url:https%3A%2F%2Fsajaddaru.com%2F%25d9%2582%25d8%25b1%25d8%25b5-%25d8%25a8%25d9%2588%25d9%25be%25d8%25b1%25d9%2586%25d9%2588%25d8%25b1%25d9%2581%25db%258c%25d9%2586-%25d8%25b2%25d9%258a%25d8%25b1%25d8%25b2%25d8%25a8%25d8%25a7%25d9%2586%25d9%258a2-%25d9%2585%25db%258c%25d9%2584%25db%258c-%25da%25af%25d8%25b1%25d9%2585%2F”] این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است ،لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمائید.[/vc_hoverbox][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_hoverbox image=”2129″ primary_title=”قرص آسپرین انتریک کوتد۸۰و۱۰۰ میلی گرم” hover_title=”قرص آسپرین” hover_btn_title=”بیشتر” hover_btn_color=”inverse” hover_add_button=”true” hover_btn_link=”url:https%3A%2F%2Fsajaddaru.com%2F%25d9%2582%25d8%25b1%25d8%25b5-%25d8%25a2%25d8%25b3%25d9%25be%25d8%25b1%25db%258c%25d9%2586-%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25aa%25d8%25b1%25db%258c%25da%25a9-%25da%25a9%25d9%2588%25d8%25aa%25d8%25af80%25d9%2588100-%25d9%2585%25db%258c%25d9%2584%25db%258c-%25da%25af%25d8%25b1%25d9%2585-aspirin-e-c-80100-m-g%2F”]قرص آسپرین حاوی استیل سالیسیلیک اسید می باشد که در دوزهای پایین به عنوان یک داروی ضد پلاکت و رقیق کننده خون استفاده می شود.[/vc_hoverbox][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”15px”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_hoverbox image=”2129″ primary_title=”مفنامیک اسید۲۵۰ میلی گرم Mefenamic Acid 250 m.g” hover_title=”مفنامیک اسید” hover_btn_title=”بیشتر” hover_btn_color=”inverse” hover_add_button=”true” hover_btn_link=”url:https%3A%2F%2Fsajaddaru.com%2F%25d9%2585%25d9%2581%25d9%2586%25d8%25a7%25d9%2585%25db%258c%25da%25a9-%25d8%25a7%25d8%25b3%25db%258c%25d8%25af250-%25d9%2585%25db%258c%25d9%2584%25db%258c-%25da%25af%25d8%25b1%25d9%2585-mefenamic-acid-250-m-g%2F”]کپسول مفنامیک اسید در دسته داروهای ضد التهاب غیراستروئیدی NSAID  قرار دارد. این دارو باعث کاهش درد، التهاب و تب می شود.[/vc_hoverbox][/vc_column][/vc_row]