بازدیدها: 846

کولیبسان (کپسول پیوسته رهش مبورین 135 و200)


موارد مصرف: مبورین داروی ضداسپاسم با اثر مستقیم بر عضلات صاف دستگاه گوارش می باشد و در مواردی مثل سندروم روده تحریک پذیر (IBS) مصرف میشود.


مقدار و نحوه مصرف:

این دارو 20 دقیقه قبل از غذا و دوبار در روز مصرف میشود. مصرف آن در کودکان و افراد زیر 18سال توصیه نمیشود.

طول  مدت مصرف نامحدود بوده و در صورت فراموش شدن یک نوبت  از دارو، نوبت بعدی مصرف شود. و از دوبرابر کردن دوز بپرهیزید.


مصرف در بارداری و شیردهی:

مطالعات کافی در دوران بارداری و شیردهی انجام نشده است، بنابراین مصرف آن در دوران بارداری و شیردهی توصیه نمیشود.


هشدار:

در میتلایان به پروفیریا مصرف نشود.


عوارض جانبی:

کلیه داروها دارای عوارض جانبی می باشند که ممکن است در مصرف بروز نمایند اگر چه عوارضجانبی این دارو نادر می باشد ولی عبارتندازواکنشهای حساسیتی پوستی، حساسیت مفرط،اورتیکاریا، آنژیودام و راش اریتماتور.


موارد منع مصرف:

این دارو توسط بیماران دارای عارضه پارالیتیک ایلوز نباید مصرف شود.


موارد احتیاط در مصرف دارو:

این دارو در بیماران با نقص کبدی، کلیوی و قلبی باید با احتیاط مصرف شود.


شرایط نگهداری دارو:

در دمای کمتر از 30 درجه سانتیگراد نگهداری شود و از یخ زدگی محافظت شود.