[vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_hoverbox image=”2050″ primary_title=”قرص بیزاکودیل” hover_title=”قرص بیزاکودیل” hover_btn_title=”بیشتر” hover_btn_color=”inverse” hover_add_button=”true” hover_btn_link=”url:https%3A%2F%2Fsajaddaru.com%2F%25d9%2582%25d8%25b1%25d8%25b5-%25d8%25a8%25db%258c%25d8%25b2%25d8%25a7%25da%25a9%25d9%2588%25d8%25af%25db%258c%25d9%2584%2F” css=”.vc_custom_1608303001980{border-radius: 36px !important;}”]بیزاکودیل یک ملین تحریک کننده تماسی است که برروی مخاط روده بزرگ اثر گذاشته و حرکات دودی طبیعی در سراسر روده یزرگ ایجاد میکند.[/vc_hoverbox][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_hoverbox image=”2050″ primary_title=”کولیبسان (کپسول پیوسته رهش مبورین۲۰۰)” hover_title=”کولیبسان” hover_btn_title=”بیشتر” hover_btn_color=”inverse” hover_add_button=”true” hover_btn_link=”url:https%3A%2F%2Fsajaddaru.com%2F%25da%25a9%25d9%2588%25d9%2584%25db%258c%25d8%25a8%25d8%25b3%25d8%25a7%25d9%2586-%25da%25a9%25d9%25be%25d8%25b3%25d9%2588%25d9%2584-%25d9%25be%25db%258c%25d9%2588%25d8%25b3%25d8%25aa%25d9%2587-%25d8%25b1%25d9%2587%25d8%25b4-%25d9%2585%25d8%25a8%25d9%2588%25d8%25b1%25db%258c%25d9%2586200%2F”]این دارو، یک ضداسپاسم با اثر مستقیم بر عضلات صاف دستگاه گوارش می باشد و در مواردی مثل سندروم روده تحریک پذیر (IBS) مصرف میشود.[/vc_hoverbox][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_hoverbox image=”2050″ primary_title=”امپرازول ۲۰ میلی گرم” hover_title=”امپرازول ۲۰ میلی گرم” hover_btn_title=”بیشتر” hover_btn_color=”inverse” hover_add_button=”true” hover_btn_link=”url:https%3A%2F%2Fsajaddaru.com%2F%25d8%25a7%25d9%2585%25d9%25be%25d8%25b1%25d8%25a7%25d8%25b2%25d9%2588%25d9%2584-20-%25d9%2585%25db%258c%25d9%2584%25db%258c-%25da%25af%25d8%25b1%25d9%2585%2F”]این دارو برای پیشگیری از بیماری برگشت محتویات معده به مری استفاده میگردد.و مقدار مصرفی آن برای بزرگسالان و کودکان متفاوت میباشد.[/vc_hoverbox][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”15px”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_hoverbox image=”2050″ primary_title=”قرص فاموتیدین روکشدار ۲۰ و ۴۰ میلی گرم” hover_title=”قرص فاموتیدین” hover_btn_title=”بیشتر” hover_btn_color=”inverse” hover_add_button=”true” hover_btn_link=”url:https%3A%2F%2Fsajaddaru.com%2F%25d9%2582%25d8%25b1%25d8%25b5-%25d9%2581%25d8%25a7%25d9%2585%25d9%2588%25d8%25aa%25db%258c%25d8%25af%25db%258c%25d9%2586-%25d9%2582%25d8%25b1%25d8%25b5-%25d8%25b1%25d9%2588%25da%25a9%25d8%25b4%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25b1-20-%25d9%2588-40-%25d9%2585%25db%258c%25d9%2584%25db%258c-%25da%25af%25d8%25b1%25d9%2585%2F”]مصارف این دارو جهت درمان زخم دوازدهه، زخم معده، سوزش معده و رفلاکس معده میباشد و مقدار آن برای هر مورد توسط پزشک مشخص میگردد.[/vc_hoverbox][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_hoverbox image=”2050″ primary_title=”قرص پروتونکسیوم ( اِس امپرازول)” hover_title=”قرص پروتونکسیوم” hover_btn_title=”بیشتر” hover_btn_color=”inverse” hover_add_button=”true” hover_btn_link=”url:https%3A%2F%2Fsajaddaru.com%2F%25d9%2582%25d8%25b1%25d8%25b5-%25d9%25be%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25aa%25d9%2588%25d9%2586%25da%25a9%25d8%25b3%25db%258c%25d9%2588%25d9%2585-%25d8%25a7%25d9%2590%25d8%25b3-%25d8%25a7%25d9%2585%25d9%25be%25d8%25b1%25d8%25a7%25d8%25b2%25d9%2588%25d9%2584%2F”]پروتونکسیوم حاوی دارویی  به نام اس امپرازول است که متعلق به گروه مهارکننده های پمپ پروتون می باشد.کار این دسته دارویی کاهش تولید اسید معده است.[/vc_hoverbox][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_hoverbox image=”2050″ primary_title=”قرص مزالامین انتریک کوتد ۵۰۰ میلی گرم” hover_title=”قرص مزالامین” hover_btn_title=”بیشتر” hover_btn_color=”inverse” hover_add_button=”true” hover_btn_link=”url:https%3A%2F%2Fsajaddaru.com%2F%25d9%2582%25d8%25b1%25d8%25b5-%25d9%2585%25d8%25b2%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25a7%25d9%2585%25db%258c%25d9%2586-%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25aa%25d8%25b1%25db%258c%25da%25a9-%25da%25a9%25d9%2588%25d8%25aa%25d8%25af-500-%25d9%2585%25db%258c%25d9%2584%25db%258c-%25da%25af%25d8%25b1%25d9%2585%2F”]مزالامین در دسته گروهی از داروها به نام سالیسیلات قرار دارد، که برای درمان التهاب خفیف تا متوسط روده ای مورد استفاده قرار می گیرد.[/vc_hoverbox][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”15px”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_hoverbox image=”2050″ primary_title=”قرص پروتورابکس ۲۰ میلی گرم R (رابپرازول)” hover_title=”قرص پروتورابکس” hover_btn_title=”بیشتر” hover_btn_color=”inverse” hover_add_button=”true” hover_btn_link=”url:https%3A%2F%2Fsajaddaru.com%2F%25d9%2582%25d8%25b1%25d8%25b5-%25d9%25be%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25aa%25d9%2588%25d8%25b1%25d8%25a7%25d8%25a8%25da%25a9%25d8%25b3-20-%25d9%2585%25db%258c%25d9%2584%25db%258c-%25da%25af%25d8%25b1%25d9%2585-r-%25d8%25b1%25d8%25a7%25d8%25a8%25d9%25be%25d8%25b1%25d8%25a7%25d8%25b2%25d9%2588%25d9%2584%2F”]این دارو جهت درمان زخم اثنی عشر و رفلاکس معده تهیه گردیده است و مصرف برای بزرگسالان و کودکان در موارد مختلف متفاوت است.[/vc_hoverbox][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_hoverbox image=”2050″ primary_title=”مبورین ۱۳۵ میلی گرم” hover_title=”مبورین ۱۳۵ میلی گرم” hover_btn_title=”بیشتر” hover_btn_color=”inverse” hover_add_button=”true” hover_btn_link=”url:https%3A%2F%2Fsajaddaru.com%2F%25d9%2582%25d8%25b1%25d8%25b5-%25d8%25a8%25db%258c%25d8%25b2%25d8%25a7%25da%25a9%25d9%2588%25d8%25af%25db%258c%25d9%2584%2F”]درصورت داشتن سابقه بیماری حساسیت به این دارو پزشک را مطلع سازید. مقدار مصرف دارو برای بزرگسالان و کودکان توسط پزشک مشخص میگردد.[/vc_hoverbox][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_hoverbox image=”2050″ primary_title=”کپسول لنسوسد®)لانسوپرازول)۱۵ و ۳۰ میلی گرم” hover_title=”کپسول لنسوسد” hover_btn_title=”بیشتر” hover_btn_color=”inverse” hover_add_button=”true” hover_btn_link=”url:https%3A%2F%2Fsajaddaru.com%2F%25da%25a9%25d9%25be%25d8%25b3%25d9%2588%25d9%2584-%25d9%2584%25d9%2586%25d8%25b3%25d9%2588%25d8%25b3%25d8%25af%25d9%2584%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25b3%25d9%2588%25d9%25be%25d8%25b1%25d8%25a7%25d8%25b2%25d9%2588%25d9%258415-%25d9%2588-30-%25d9%2585%25db%258c%25d9%2584%25db%258c-%25da%25af%25d8%25b1%25d9%2585%2F”]موارد مصرف دارو: ازوفاژیت اروزیو- رفلاکس معده- زخم اثنی عشر- زخم معده و سندرم زولینگر السیون. میزان مصرف دارو توسط پزشک[/vc_hoverbox][/vc_column][/vc_row]