شرکت داروسازی سجاد دارو
کیفیت ضامن سلامتی

تعداد زیادی از مردم جهان از درد میگرن رنج می برند. پیش از این تصور بر این بود که انقباض یا انبساط عروق خونی در مغز منجر به ایجاد میگرن می شوند، اما امروزه شواهد نشان داده است که علت اصلی ایجاد آن فعالیت غیرطبیعی سلول های عصبی مغزی می باشد که منجر به ایجاد التهاب در نزدیکی بخش های حساس به درد در مغز شده و در نتیجه ی این التهاب ناقل های شیمیایی عصبی تولید می شوندکه حساسیت سلول های عصبی که مسئول انتقال پیام درد (شاخه هایی از اعصاب تری ژمینال) هستند را تغییر می دهد.

پس یکی از راه های درمان این بیماری مهار کردن آزادسازی این ناقل های عصبی می باشد که دسته دارویی تریپتان مثل سوماتریپتان و ریزا تریپتان، با انجام این کار در درمان میگرن موثر هستند.

در سال های اخیر، مطالعات نشان داده است که تحریک الکتریکی شاخه های اعصاب تری ژمینال موجود در پیشانی می تواند درمانی موثر برای میگرن باشد و حتی از ایجاد آن جلوگیری کند. مطالعه ای که در سال ۲۰۱۳ بر روی ۶۷ نفر انجام شد، کاهش درد میگرن با روش درمانی تحریک الکتریکی را نشان داده است. در این مطالعه افراد به ۲ گروه تقسیم شدند.در یک گروه روش تحریک الکتریکی را روزانه به مدت ۲۰ دقیقه انجام داده و در گروه دیگر تظاهر به انجام تحریک الکتریکی کردند. بعد از ۳ ماه با مقایسه این ۲ گروه مشخص شد که در ۵۰% افرادی که واقعا تحریک الکتریکی را تجربه کرده اند بهبود میگرن دیده شده است. این در حالی بود که در گروه دیگر تنها ۱۲% بهبود میگرن رخ داده است.

مطالعه ای دیگر نیز در سال ۲۰۱۹ روی ۱۰۶ نفر از افرادی که میگرن فعال داشتند صورت گرفت. در این مطالعه نیز بر روی گروهی از افراد روش تحریک الکتریکی اعصاب پیشانی و روی گروه دیگر تحریک ساختگی (کمترین حد ممکن تحریک) انجام شد. در میان افرادی که درمان واقعی را تجربه کرده بودند، ۶۰% اظهار به کاهش قابل توجه درد میگرن داشتند، این در حالی بود که تنها ۳۰ % در گروه دیگر کاهش درد را احساس کرده بودند.

در مطالعات انجام شده روی این روش درمانی عارضه جانبی خاصی گزارش نشده است و با توجه به اثر گذاری مطلوب آن در بعضی افراد می تواند به عنوان یکی از راه کارهای درمانی میگرن مورد استفاده قرار بگیرد.

مقالات دیگر: