شرکت داروسازی سجاد دارو
کیفیت ضامن سلامتی

[vc_row][vc_column width=”1/2″][cz_banner style=”style2″ title=”شناخت عوامل ایجاد کننده سردرد و راه کار های مقابله با آن” image=”2039″ image_opacity=”0.9″ image_hover_opacity=”0.5″ id=”cz_52038″ sk_box=”background-color:#3f51b5;margin-bottom:30px;border-radius:10px;box-shadow:0px 10px 30px 0px #000;” sk_title=”font-size:25px;color:#ffffff;background-color:#3f51b5;padding-top:7px;padding-bottom:7px;” cz_banner=”” link=”url:https%3A%2F%2Fsajaddaru.com%2F%25d8%25b4%25d9%2586%25d8%25a7%25d8%25ae%25d8%25aa-%25d8%25b9%25d9%2588%25d8%25a7%25d9%2585%25d9%2584-%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25ac%25d8%25a7%25d8%25af-%25da%25a9%25d9%2586%25d9%2586%25d8%25af%25d9%2587-%25d8%25b3%25d8%25b1%25d8%25af%25d8%25b1%25d8%25af-%25d9%2588-%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2587-%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25b1%2F|title:%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%20%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84%20%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%20%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%B1%D8%AF%20%D9%88%20%D8%B1%D8%A7%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A2%D9%86″]سردرد درد آشنایی برای همه افراد است.هر ساله تقریبا ۹۰% آقایان و ۹۵% خانم ها حداقل یکبار سردرد را تجربه کرده اند. ۳ نوع متداول آن سردرد تنشی، سینوسی و ومیگرن است…[/cz_banner][cz_gap height_tablet=”50px” height_mobile=”50px”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][cz_banner style=”style2″ title=”روشی جدید برای درمان میگرن” image=”2039″ image_opacity=”0.9″ image_hover_opacity=”0.5″ id=”cz_65818″ sk_box=”background-color:#3f51b5;margin-bottom:30px;border-radius:10px;box-shadow:0px 10px 30px 0px #000;” sk_title=”font-size:25px;color:#ffffff;font-family:Vazir;background-color:#3f51b5;padding-top:7px;padding-bottom:7px;” cz_banner=”” link=”url:https%3A%2F%2Fsajaddaru.com%2F%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25b4%25db%258c-%25d8%25ac%25d8%25af%25db%258c%25d8%25af-%25d8%25a8%25d8%25b1%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25af%25d8%25b1%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2586-%25d9%2585%25db%258c%25da%25af%25d8%25b1%25d9%2586%2F|title:%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%20%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D9%85%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D9%86″]تعداد زیادی از مردم جهان از درد میگرن رنج می برند. پیش از این تصور بر این بود که انقباض یا انبساط عروق خونی در مغز منجر به ایجاد میگرن می شوند، اما امروزه شواهد نشان داده است که علت اصلی ایجاد آن فعالیت غیرطبیعی سلول های عصبی مغزی می باشد که…[/cz_banner][cz_gap height_tablet=”50px” height_mobile=”50px”][cz_banner style=”style2″ title=”گریپ فروت و استاتین ها” image=”2039″ image_opacity=”0.9″ image_hover_opacity=”0.5″ id=”cz_21230″ sk_box=”background-color:#3f51b5;margin-bottom:30px;border-radius:10px;box-shadow:0px 10px 30px 0px #000;” sk_title=”font-size:25px;color:#ffffff;font-family:Vazir;background-color:#3f51b5;padding-top:7px;padding-bottom:7px;” cz_banner=”” link=”url:https%3A%2F%2Fsajaddaru.com%2F%25da%25af%25d8%25b1%25db%258c%25d9%25be-%25d9%2581%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25aa-%25d9%2588-%25d8%25a7%25d8%25b3%25d8%25aa%25d8%25a7%25d8%25aa%25db%258c%25d9%2586-%25d9%2587%25d8%25a7%2F|title:%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D9%BE%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AA%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%86%20%D9%87%D8%A7″]گریپ فروت  و آبمیوه آن از مواد غذایی مفید موجود در سبد غذایی افراد است که میزان کافی از ویتامین ث، پتاسیم و فیبر غذایی و … مورد نیاز را در اختیار بدن قرار می دهد…[/cz_banner][/vc_column][/vc_row]