بازدیدها: 625

موقعیت های استخدامی ایجاد فرصت های شغلی بیشمار توسط سجاددارو

ارزش های سازمان ما

کسب و کاری که دارای ارزش نباشد نمی‌تواند به موفقیت دست یابد. ارزش‌های اصلی سازمان شما فرهنگ آن را شکل می‌دهد و بر استراتژی کسب و کار شما تأثیر می‌گذارد. ارزش‌های سازمانی به شما در ایجاد هدف، بهبود انسجام تیمی و ایجاد احساس تعهد در محل کار کمک می‌کنند. جای تعجب نیست که ارزش‌های سازمانی در جذب استعداد نیز نقشی اساسی دارند: ۴۶٪ از افراد جویای کار، فرهنگ شرکت را هنگام انتخاب آگهی‌های کار بسیار مهم می‌دانند.

هر سازمان و شرکتی برای ایجاد نظم و انظباط کاری در فرایندهای خود نیاز به برنامه های کاربردی تحت عنوان جذب، استخدام و حفظ و نگهداشت نیروی انسانی دارد. نحوه صحیح به کارگیری پرسنل، جذب و استخدام براساس نیاز واحدها انجام می شود و براساس تجزیه و تحلیل شغل، شرح وظایف و ساختار سازمانی شرکت، نیازهای نیروی انسانی هر واحد برآورد و تعیین می گردد و سپس حقوق و مزایا، شرایط ارتقاء، مدارک تحصیلی، رشته های مرتبط و مطلوب و غیره مشخص می شود.

فرایند جذب،انتخاب و استخدام فرایندی است به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز جهت اشتغال در شرکت که بر حسب نیاز طبق ضوابط مربوطه از بین کارآموزان و داوطلبان شرکت پذیرفته می شوند.

شرایط لازم و عمومی جذب،انتخاب و استخدام:

1-اعتقاد به دین مبین اسلام و سایر ادیان در قانون جمهوری اسلامی

2-اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران

3-تابعیت جمهوری اسلامی ایران

4-حداقل سن 18 سال و حداکثر 35سال

5-سابقه کار مرتبط

6-عدم اعتیاد به مواد مخدر

7-نداشتن سوء پیشینه

8-داشتن گواهی برگ پایان خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت قانونی دائم

9-داشتن سلامت جسمی و روحی و توانایی برای انجام کار

10-داشتن حداقل مدارک تحصیلی متناسب با شغل مربوطه

11-شرایط اختصاصی جذب،انتخاب و استخدام

12-داشتن شرایط احراز پست و شغل مربوطه

13-پذیرفته شدن در تمام مراحل ارزیابی،مصاحبه و تائید نهایی

لیست آخرینفرصت های شغلیکلیک کن

حوزه ی حسابداری

با لیسانس مرتبط

حوزه ی انبارداری

حوزه ی آزمایشگاهی

از لیسانس تا دکترا

حوزه ی فنی و مهندسی

حوزه ی بازرگانی

حوزه ی تولید

دیپلم در خصوص اپراتور خط تولید و خانم تا دیپلم برای بسته بندی

دعوت به همکاری از سازمان ها و شرکت هایی که در هر زمینه ای در تولید دارو ها می توانند به ما کمک کنند و همکاری داشته باشند.
کلیک کنید